Bakit Hinayaan ng Dios na Makalapit ang Ahas Kina Adan at Eva?

Ang direktang pagpapahiwatig ng tanong ay ang Diyos ang nagtukso kina Adan at Eva. Kung tinukso ng Diyos ang tao, ang dahilan ng pagkahulog ng tao ay hindi tao o ang ahas kundi ang Diyos. Samakatuwid, ang Diyos ay nagkasala sa kasalanan ng tao. Pansinin na ito ay isang pagtatangka upang ilipat ang pagkakasala ng …

Bakit Hinayaan ng Dios na Makalapit ang Ahas Kina Adan at Eva? Read More »